Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Όρους Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων GDPR

Στα πλαίσια της ισχύος του νέου Κανονισμού της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ήδη ισχύουν από την 25η Μαϊου 2018, και προκειμένου να είμαστε σύννομοι σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, αναβαθμίσαμε την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας, σύμφωνα με την οποία, άπτεται στην διακριτική σας ευχέρεια το περιεχόμενο των πληροφοριών/προσωπικών σας δεδομένων που θα περιέλθουν σε γνώση μας και προς χρήση τους. Πιστεύουμε ότι πρέπει πάντα να γνωρίζετε ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούμε καθώς επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχετε ουσιαστικό έλεγχο επ’ αυτών.

 

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, θεωρείται ότι  συμφωνείτε με αυτήν την αναθεώρηση /αναβάθμιση /τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου μας, που αφορά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και περιλαμβάνει  :
• Περισσότερη εστίαση στους ελέγχους που σας προσφέρουμε μέσω των προσωπικών σας δεδομένων,
• Περισσότερη εστίαση στο πώς το foodsales.gr μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα,
• Περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο του τρόπου με τον οποίο μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τους κατά περίπτωση επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, και
• Περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαμοιράζουμε τα δεδομένα σας για την πρόληψη βλάβης, τη συμμόρφωση με το νόμο, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τη διατήρηση του  foodsales.gr  ασφαλές και φιλόξενο για όλους τους χρήστες του.

 

Θυμηθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου, που επισημαίνουμε στo παρόν ενημερωτικό μας σημείωμα, για να περιορίσετε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς ή τον τρόπο χρήσης τους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας στο foodsales.gr.

 

Έχετε τον τελευταίο λόγο για το αν και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Mε το παρόν, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, αποδέχεστε και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από το foodsales.gr, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Επίσης, οι νέοι Όροι Χρήσης διαθέτουν εκτενείς πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται εκουσίως μέσω της φόρμας επικοινωνίας, δηλαδή ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), και ως επιπρόσθετα στοιχεία το θέμα και το προσωποποιημένο περιεχόμενο μηνύματος σχετιζόμενο με μία ή περισσότερες εκ των παρεχομένων υπηρεσιών που μνημονεύονται στην ιστοσελίδα μας, ήτοι ΤΣΩΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FOODSALES., ΔΕΝ αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ΔΕΝ γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, διάθεση αυτών για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα αυτό της εμπορικής ανάλυσης/εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των επισκεπτών της ιστοσελίδας και της εταιρείας μας ΤΣΩΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FOODSALES. Αμέσως μετά την απάντηση διαγράφονται. Τα δεδομένα ΔΕΝ πρόκειται να εμφανιστούν ποτέ σε κάποια δημοσίως προσβάσιμη ιστοσελίδα ή να δοθούν σε τρίτους.